Ejerlaug

I grundejerforeningen findes fire Ejerlaug, der vedrører rækkehusene. Her kan du se, hvem der er kontaktpersoner i de enkelte Ejerlaug.

 


Mosegård Park I
Mosegård Park 2-32 lige numre
v/
John Rosenkilde Nielsen
Mosegård Park 4
3500  Værløse
2520 7422

Mosegård Park II
v/
Irene Stumpe
Mosegård Park 50 - 80 lige numre, 51 - 61 ulige numre
3500  Værløse
4448 5710

 

Mosegård Park III
Mosegård Park 3-93 ulige numre
v/
Steen Peitersen
Mosegård Park 83
3500  Værløse
4447 0444

Mosegård Park IV
Mosegård Park 1-27 ulige numre
v/
Karin Therkelsen

Mosegård Park 3
3500  Værløse
4448 0522

 


Højeloft Vænge/Langkær Vænge
Se ejerlaugets vedtægter

Tegninger vedrørende ejerlauget

Se yderligere om ejerlauget
Højeloft Vænge 96 - 146
Højeloft Vænge 133 - 165
Højeloft Vænge 202 - 240
Langkær Vænge 21 - 55

v/ Ole Kyhl
Højeloft Vænge 145
3500  Værløse
3049 3334