STATUS PR. 31. DECEMBER 2001

AKTIVER
Girobeholdning

1.512

Checkkonto

1.043

Bankindestående

54.279

Aktie

8.362

Obligationer

96.336

161.532

PASSIVER

Egenkapital overført fra 1999

 

146.336

Overskud ifølge regnskab

 

5.209

I ALT EGENKAPITAL

 

151.545

Skyldige

 

9.987

161.532

161.532


Driftsregnskab for tiden 1. jan. - 31. dec.  2001

INDTÆGTER

BUDGET 2001

Medlemskontingent 113.700 113.700
Renter + aktieudbytte 6.316 1.200
120.016 114.900
UDGIFTER
Medlemsudsendelser 4.019 6.000
Bestyrelses- og udvalgsmøder 6.515 8.000
Generalforsamling 3.320 4.000
Administration/andre udgifter 7.475 6.000
Container 24.233 45.000
Flishugning 18.811 20.000
Aktiviteter 1.849 5.000
Friareal/legeplads 36.767 50.000
Gaver og lignende 3.642 3.000
Gebyrer + kurstab på obligationer 4.737 0
Kurstab på aktier 3.439 0
120.016 114.807 147.000
OVERSKUD 5.209

-32.100

120.016 120.016 114.900

Kurt Jørgensen

Formand

 

Ove Andersen

Kasserer

Carsten Hermansen

 

Henrik Franck

Betina Hellemann

 

Jan Andersen

 

Michael Reker

 

 Lis Christoffersen

 Revisor

 Joan Nilsson

 Revisor


Budget for 2002 med kontingent uændret 300 kr.
INDTÆGTER
Medlemskontingent

113.700

Renter + aktieudbytte 6.000
119.700
UDGIFTER
Medlemsudsendelser

6.000

Bestyrelses- og udvalgsmøder

8.000

Generalforsamling 4.000
Administration/andre udgifter 8.000
Container 30.000
Flishugning 20.000
Aktiviteter 3.000
Friareal/legeplads 30.000
Gaver og lignende 3.000
119.700 112.000
OVERSKUD 7.700
119.700 119.700
Indskud 50 kr.
Rykkergebyr 50 kr.