Luk vindue

 

STATUS PR. 31. DECEMBER 2002

AKTIVER
Girobeholdning

1.642

Checkkonto

223

Bankindestående

39.024

Aktie

6.021

Obligationer

169.017

Restance

350

216.277

PASSIVER

Egenkapital overført fra 2001

 

151.545

Overskud ifølge regnskab

 

64.732

I ALT EGENKAPITAL

 

216.277


Driftsregnskab for tiden 1. jan. - 31. dec.  2002

INDTÆGTER

BUDGET 2002

Medlemskontingent 113.700 113.700
Rykkergebyr + indskud 2.300
Renter + aktieudbytte 6.997 6.000
Kursgevinst obl. (inkl. udtrækn.) 6.957
129.954 119.700
UDGIFTER
Medlemsudsendelser 6.810 6.000
Bestyrelses- og udvalgsmøder 3.421 8.000
Generalforsamling 2.474 4.000
Administration/andre udgifter 3.575 3.000
Bestyrelsesgodtgørelse 5.000 5.000
Container 20.807 30.000
Flishugning 14.698 20.000
Aktiviteter 2.891 3.000
Friareal/legeplads 0 30.000
Gaver og lignende 3.205 3.000
Kurstab aktier 2.341 0
65.222 112.000
OVERSKUD 64.732

7.700

129.954 129.954 119.700

Michael Reker

Formand

 

Ove Andersen

Kasserer

Kurt Jørgensen
Jan Andersen

 

Karin van Deurs Steen Sørensen

Carsten Hermansen

 Palle Thysgaard

 Revisor

 Joan Nilsson

 Revisor


Budget for 2003 med kontingent ændret til 200 kr.
INDTÆGTER
Medlemskontingent

75.800

Renter + aktieudbytte 8.000
83.800
UDGIFTER
Medlemsudsendelser

8.000

Bestyrelses- og udvalgsmøder

8.000

Generalforsamling 3.000
Administration/andre udgifter 4.000
Bestyrelsesgodtgørelse 5.000
Container 25.000
Flishugning 20.000
Aktiviteter 5.000
Friareal/legeplads 10.000
Gaver og lignende 4.000
Kurstab aktier og obligationer 0
92.000
UNDERSKUD   8.200
  83.800 83.800  
       
Indmeldelse kr. 0 Rykker kr. 50  

       
Luk vindue