Luk vindue

 

STATUS PR. 31. DECEMBER 2003

AKTIVER
Girobeholdning

1.302

Checkkonto

674

Bankindestående

61.876

Aktier

8.075

Obligationer

129.799

Restance

600

202.326

PASSIVER

Egenkapital overført fra 2002

 

216.277

Underskud ifølge regnskab

 

13.951

I ALT EGENKAPITAL

 

202.326


Driftsregnskab for tiden 1. jan. - 31. dec.  2003

INDTÆGTER

BUDGET 2003

Medlemskontingent 75.800 75.800
Rykkergebyr 700
Renter + aktieudbytte 8.096 8.000
Kursgevinst obl. (inkl. udtrækn.) 111    
Kursgevinst aktier 2.054    
86.761 83.800
UDGIFTER
Medlemsudsendelser 6.454 8.000
Bestyrelses- og udvalgsmøder 8.517 8.000
Generalforsamling 4.337 3.000
Administration/andre udgifter 2.537 4.000
Bestyrelsesgodtgørelse   5.000 5.000
Container 24.697 25.000
Flishugning 14.100 20.000
Aktiviteter 3.419 5.000
Friareal/legeplads 30.237 10.000
Gaver og lignende 1.414 4.000
  100.712 92.000
UNDERSKUD 13.951

8.200

86.761 86.761 83.800

Michael Reker

Formand

 

Ove Andersen

Kasserer

Kurt Jørgensen
Freddy Arildsen

 

Karin van Deurs Steen Sørensen

 

Carsten Hermansen

 Lis Christoffersen

 Revisor

Grethe Larsen

 Revisor


Budgetforslag for 2004 med uændret kontingent kr. 200
INDTÆGTER
Medlemskontingent

75.800

Renter + aktieudbytte 7.000
82.800
UDGIFTER
Medlemsudsendelser

8.000

Bestyrelses- og udvalgsmøder

9.000

Generalforsamling 5.000
Administration/andre udgifter 4.000
Bestyrelsesgodtgørelse 5.000
Container 25.000
Flishugning 20.000
Aktiviteter 5.000
Friareal/legeplads 12.000
Gaver og lignende 2.000
95.000
UNDERSKUD 12.200
82.800 82.800
Indskud kr. 0 Rykker kr. 50

Luk vindue