Luk vindue

 

STATUS PR. 31. DECEMBER 2004

AKTIVER
Girobeholdning

1.042

Checkkonto

1270

Bankindestående

108.462

Aktier

10.564

Obligationer

97.183

Restance

0

218.521

PASSIVER

Egenkapital overført fra 2003

 

202.326

Overskud ifølge regnskab

 

16.195

I ALT EGENKAPITAL

 

218.521


Driftsregnskab for tiden 1. jan. - 31. dec.  2004

INDTÆGTER

BUDGET 2004

Medlemskontingent 75.800 75.800
Rykkergebyr 1.400
Renter + aktieudbytte 6.401 7.000
Kursgetab obl. (udtrækn.) -1.683
Kursgevinst aktier 2.489
84.407 82.800
UDGIFTER
Medlemsudsendelser 6.917 8.000
Bestyrelses- og udvalgsmøder 6.495 9.000
Generalforsamling 3.915 5.000
Administration/andre udgifter 3.437 4.000
Bestyrelsesgodtgørelse 4.500 5.000
Container 22.508 25.000
Flishugning 14.300 20.000
Aktiviteter 1.859 5.000
Friareal/legeplads 4.281 12.000
Gaver og lignende 0 2.000
68.212 95.000
OVERSKUD 16.195

-12.200

84.407 84.407 82.800

Michael Reker

Formand

 

Ove Andersen

Kasserer

Kurt Jørgensen
Henrik Kaltoft

 

Karin van Deurs Steen Sørensen

Carsten Hermansen

 Lis Christoffersen

 Revisor

Palle Thysgaard

 Revisor


Budgetforslag for 2005 med uændret kontingent kr. 200
INDTÆGTER
Medlemskontingent

75.800

Renter + aktieudbytte 4.000
79.800
UDGIFTER
Medlemsudsendelser

8.000

Bestyrelses- og udvalgsmøder

9.000

Generalforsamling 5.000
Administration/andre udgifter 4.000
Bestyrelsesgodtgørelse 5.000
Container 25.000
Flishugning 20.000
Aktiviteter 5.000
Friareal/legeplads 10.000
Gaver og lignende 1.000
92.000
UNDERSKUD   12.200
  79.800 79.800  
       
Indskud kr. 0 Rykker kr. 50  

       
Luk vindue