Luk vindue

 

STATUS PR. 31. DECEMBER 2005

AKTIVER
Girobeholdning

884

Checkkonto

1.272

Bankindestående

203.815

Aktier

12.587

   
Aktiver i alt
218.558

PASSIVER
Skyldige udgifter 9.750

Egenkapital overført fra 2004

 

218.521

Underskud ifølge regnskab 2005

 

- 9.713

Egenkapital 2005: 208.808

 

 

Passiver i alt 218.558

Driftsregnskab for tiden 1. jan. - 31. dec.  2005

INDTÆGTER

BUDGET 2005

Medlemskontingent 75.800 75.800
Rykkergebyr 2.150
Renter + aktieudbytte 3.677 4.000
Kursgetab obl. (udtrækn.) -1.271
Kursgevinst aktier 2.023
82.379 79.800
UDGIFTER
Medlemsudsendelser 8.457 8.000
Bestyrelses- og udvalgsmøder 7.942 9.000
Generalforsamling 3.529 5.000
Administration/andre udgifter 3.168 4.000
Bestyrelsesgodtgørelse 4.500 5.000
Container 31.262 25.000
Flishugning 19.175 20.000
Aktiviteter 4.662 5.000
Friareal/legeplads 8.427 10.000
Gaver og lignende 970 1.000
92.092 92.000
UNDERSKUD - 9.713

-12.200

  82.379 79.800

Michael Reker

Formand

 

Ove Andersen

Kasserer

Kurt Jørgensen
Henrik Kaltoft

 

Ole Kyhl Steen Sørensen

Villy Assaa

 

 

 Grethe Larsen

 Revisor

Palle Thysgaard

 Revisor


Budgetforslag for 2006 med uændret kontingent kr. 200
INDTÆGTER
Medlemskontingent

75.800

Renter + aktieudbytte 2.000
77.800
UDGIFTER
Medlemsudsendelser

8.000

Bestyrelses- og udvalgsmøder

9.000

Generalforsamling 5.000
Administration/andre udgifter 4.000
Bestyrelsesgodtgørelse 5.000
Container 30.000
Flishugning 20.000
Aktiviteter 5.000
Friareal/legeplads 8.000
Gaver og lignende 1.000
95.000
UNDERSKUD   17.200
  77.800 77.800  
       
Indskud kr. 0 Rykker kr. 50  

       
Luk vindue