Luk vindue

 

 

 

 

Bestyrelsens beretning for 2005


Motorvejen
Det er fortsat en temmelig svær opgave at få gjort noget ved støjen. Vores lokalpolitikere har dog nu endnu engang indvilget i at forhøje volden langs motorvejen, hvor den er sunket op til 2 meter. Det drejer sig om stykket mellem Skovgårds Allé og Svanesøen. Kommunen havde lovet at dette ville ske i 2005, men det lovede jord blev lagt ud på en mark i Kirke Værløse i stedet for som aftalt at blive lagt op på volden. Kommunen beklager dette og forklarer, at det skyldes manglende styring med projektet.

Bestyrelsen har tilsluttet sig en gruppe/forening, der i Furesø kommune vil arbejde på at påvirke politikere og andre, der har indflydelse på at reducere støjen langs Hillerødmotorvejen (www.motorvejslarm.dk). Grundejerforeningens bestyrelse er repræsenteret i bestyrelsen for denne forening mod støj.

Lokalplan 77
Græsarealet syd for grundejerforeningen ved Skovlien skal udstykkes. Foreningen har i samarbejde med de nærmeste beboere forsøgt at påvirke processen. Lokalplanen ventes vedtaget i 2006. Det vil være jord herfra, der vil blive lagt på støjvolden, som beskrevet ovenfor.

Gadebelysning
Gadebelysningen er udskiftet i 2005. Bestyrelsen arbejder fortsat for at få rettet de lamper op, som fortsat ikke er i lod.

Parkering i området
På opfordring har kommunen nu meddelt, at følgende regler for parkering gælder i vores område:

På grundene:
- må der ikke parkeres biler med en totalvægt på 3.500 kg. eller derover.
- må der gerne parkeres biler med en totalvægt på mindre end 3.500 kg. Også selv om bilen har karakter af varebil.
- må campingvogne, både, trailere og lignende parkeres i kortere perioder, dog ikke som oplag.

Det har ingen betydning om biler har hvide eller gule nummerplader.

På vejene ud for ejendommene:
- må der almindeligvis ikke parkeres biler med en totalvægt på 3.500 kg. eller derover. Dog er det OK, ved flytning, særlige leverancer, byggearbejder og lignende.
- må der gerne parkeres biler med en totalvægt på mindre end 3.500 kg. Også selv om bilen har karakter af varebil.
- må campingvogne, både, trailere og lignende ikke parkeres. Dog må eksempelvis klargøring finde sted i kort tid i forbindelse med campingferie.

Det har ingen betydning om biler har hvide eller gule nummerplader.

Vejtræerne
Som bekendt er der problemer med vejtræerne i Nørreskov Park. Ahorntræerne er blevet for store flere steder og rødtjørnene langs rækkehusene mistrives og er ved at gå ud.
Trods flere henvendelser fra bestyrelsen i 2004 og 2005, har kommunen ikke færdigbehandlet denne sag.

Kabel-TV m.m.
Bestyrelsen overvåger løbende mulige løsninger, men finder p.t. ikke tiden moden til at gå ind i et projekt om fælles TV-net, Internetopkobling og telefoni.

Legeredskaber
Nye legeredskaber er opsat på friarealet bag Højeloft Vænge 240. De omkringboende har stået for opsætningen, og sørger for at vedligeholde legeredskaberne.

Kommunikationen med Kommunen
I fortsættelse af sagen med fyrværkerisalget i 2005, har kommunen nu indbudt til et møde, med henblik på at få en bedre dialog i fremtiden. Kommunikationen med kommunen lader noget tilbage at ønske.

På bestyrelsens vegne

Michael Reker

Formand

 

www.norreskovpark.dk

 

Luk vindue